ទេព​មច្ឆា​កោះ​ស្នេហ៍​

ជា​រឿង​ដែល​ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​អាន​! មិន​ដឹង​ជា​អាន​ប៉ុន្មាន​ដង​​ហើយ​ទេ​​! អ្នក​និពន្ធ​ អ្នក​ស្រី​ ម៉ៅ សំណាង​! ចូល​ចិត្ត​រឿង​របស់​គាត់​និពន្ធ​ណាស់​!​​ ចេញ​មិន​ទាន់​អាន​ទេ​!

សាក​ល្បង​រក​អាន​ទៅ​! ល្អ​មើល​ដែរ​តើ​!!!! 😉

Advertisements

8 Comments (+add yours?)

 1. samnang
  Jun 14, 2008 @ 09:02:03

  ឃោសនា! អូ ច្រឡំ​ !!!​ហៅ​ម៉ូយ​ឲ្យ​អ្នក​ស្រី​ម៉ៅ​សំណាង​ទោៀត​ហើយ!

  Reply

 2. រជ្ជនី​
  Jun 14, 2008 @ 13:27:20

  មិន​បាន​ហៅ​ម៉ូយ​ទេ​! វា​ជា​ការ​ពិត​! មិន​បាន​អាន​ដូច​បង​ មិច​នឹង​ដឹង​!!!!​

  Reply

 3. អាចម៍ផ្កាយ
  Jun 14, 2008 @ 14:56:58

  មែនហើយ​មិនមែន​ជា​ការ​ហៅ​ម៉ូយ​ ឬ​ឃោសនាទេ​ តែ​ជា​ការ​ចែក​ចាយ​អ្វី​ដែល​ល្អ​ និង​មាន​ប្រយោជន៍​ដល់​គ្នី​គ្នា​តើ​!… មិនថាចឹង​ប្អូនស្រី​?;-)

  Reply

 4. រចនា
  Jun 14, 2008 @ 16:09:16

  មើល​មិន​ដឹង​ប៉ុន្មាន​ដង​ចឹង​តើ បាន​ក្រប​ចាស់! 😀

  Reply

 5. រជ្ជនី​
  Jun 15, 2008 @ 02:35:31

  អាចម៍ផ្កាយ យាយ​ត្រូវ​បង​! ជា​ការ​ចែក​ចាយ​តើ​!!!! 😉
  សត្វ​ល្អិត​ នៅ​ថ្មី​តើ​បង​ប្អូន​! 😀

  Reply

 6. បណ្ឌិត
  Jun 15, 2008 @ 19:24:29

  បងក៍ចូលចិត្តអានរឿងគាត់ដែរ ថានេះខ្ចីអានសិនម៉ោហី?? ចាំទៅយកដល់ផ្ទះបោះពុម្ពអាវហ្នឹងម៉ង 😀

  Reply

 7. រជ្ជនី​
  Jun 16, 2008 @ 04:58:39

  បាន​តើ​បង​! ឲ្យ​តា​ហ៊ាន​ម៉ោ​! 😉

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: